DMCA – Digital Millennium Copyright Act


U kunt verzoeken om verwijdering van al het materiaal waarop volgens u copyright berust. Als u dergelijk materiaal hier vindt of waarnaar u een link vindt, kunt u contact met ons opnemen en om verwijdering vragen.

De volgende elementen moeten worden opgenomen in uw claim inzake inbreuk op het auteursrecht:

1. Geef bewijs van de bevoegde persoon om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

2. Geef voldoende contactgegevens zodat we contact met u kunnen opnemen. U moet ook een geldig e-mailadres opgeven.

3. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.

4. Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt.

5. Moet worden ondertekend door de bevoegde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

Stuur de schriftelijke kennisgeving van inbreuk naar de e-mail:

info@radiomart.nl

Houd rekening met 2-3 werkdagen voor het verwijderen van auteursrechtelijk beschermd materiaal.
*** Het e-mailen van uw klacht naar andere partijen, zoals onze internetprovider, zal uw verzoek niet versnellen en kan resulteren in een vertraagde reactie omdat de klacht niet correct is ingediend.