Bevrijd jezelf van negatieve gedachten


Bevrijd jezelf van negatieve gedachten

Negatief denken is een struikelblok voor geluk en succes. Het is als zwemmen met een ijzeren ketting om je been: misschien lukt het je de overkant te halen, maar het kost je
enorm veel inspanning.
Het is moeilijk om in sommige situaties positief te zijn. Maar als het je lukt merk je dat alle doelen, die je hebt gesteld, veel makkelijker bereikt worden. Dit artikel geeft
je meer inzicht in negatief en positief denken.

Het grootste struikelblok op weg naar succes

Negatief denken betekent dat je geen mogelijkheden ziet, slechts beperkingen. Je ziet wat niet kan en niet wat wèl kan.
Niets wat de moeite waard is, is ooit voortgekomen uit negatief denken. Steden zijn er niet door opgebouwd, bedrijven zijn er niet door opgestart en gezonde relaties
zijn er niet op gebaseerd. Dus als je een doel hebt en je denkt negatief dan bereik je dat doel niet of niet snel.

Negatief denken heeft een enorme impact op je gemoedtoestand, je relatie, je werk en je gezondheid. Het is waarschijnlijk de grootste veroorzaker van problemen.
Immers, met negatief denken creëer je ook een negatief zelfbeeld en een negatief beeld van anderen. Je creëert negatieve verwachtingen voor de toekomst en een negatief
beeld van heden en verleden. Kortom, het beïnvloedt je hele leven.

De consequentie van negatief of positief denken

Negatief denken schept een negatieve verwachting van de toekomst. Dus eigenlijk bepaal je daarmee een negatief doel. Je kijkt naar wat je niet wilt dat gebeurt. Je
gedachten zijn een filter waarmee je de werkelijkheid evalueert. Als je je concentreert op negatieve gedachten, filter je alle ervaringen door een negatieve bril waardoor
alle positieve gebeurtenissen niet meer zichtbaar zijn. En daarmee heb je je negatieve doel bereikt. Daarom is negatief denken een zelfvervullende voorspelling, die meestal uitkomt.

Toch zijn sommige mensen nog steeds verbaasd als ze geen positief resultaat behalen. Als je verder zoekt, kom je er meestal achter dat dit te maken heeft met negatief
denken.

Met negatief denken een positief resultaat verwachten is hetzelfde als een sloophamer gebruiken om een gebouw te bouwen: het doet het tegenovergestelde.
Je denkt dat je met negatieve gedachten controle uitoefent op het probleem, maar dat is niet zo. Negatieve gedachten zorgen ervoor dat je juist niet handelt en dingen uitstelt.
Positieve gedachten zorgen ervoor dat je actie onderneemt.

Waarom is het zo moeilijk om negatieve gedachten te doorbreken?

Als je mensen vraagt waarom het zo lastig is om negatieve gedachten te doorbreken, dan zeggen ze dat het een gewoonte is, dat het automatisch gebeurt. En dat klopt.
Ergens in het verleden heb je een beslissing gemaakt dat negatief denken ervoor zorgt dat je verantwoordelijk omgaat met een probleem. Dat je niet teleurgesteld wordt
als het niet lukt. Dat jij zelf je grootste criticaster bent en daardoor voorkomt dat je anderen teleurstelt. Misschien hebben mensen je wijsgemaakt dat negatief denken
realistisch is.

In de traditionele psychologie werd optimisme gezien als een afwijking. Men vond dat optimistische mensen de neiging hadden hun kop in het zand te steken en moeilijkheden te negeren. Het leek beter om je zorgen te maken, zodat je niet voor verrassingen kwam te staan. De vraag is of dat een goede strategie is. Je gooit, zoals ze dat zeggen, het kind met het badwater weg. Het doel is bereikt (je komt niet voor verrassingen te staan), maar het middel (zorgen maken, negatief denken) maakt je niet gelukkiger. Heeft dat zin?

Hoe kun je beginnen met positief denken?

Als je jezelf jarenlang hebt geconditioneerd om negatief te denken, dan moet er een wonder gebeuren wil je dit plotseling anders gaan doen. Zie het als de grote piramides
van Egypte: het lijken wonderen, maar het is gewoon het resultaat van hard werken: blok voor blok op elkaar leggen, totdat er een onbreekbaar fundament ontstaat. Bij positief
denken hoef je geen complete piramide te bouwen.

Waar je op concentreert, wordt sterker. Als je veel sport, wordt je lichaam sterker. Zo werkt het ook met negatieve of positieve gedachten. Door veel te oefenen wordt het steeds makkelijker om positief te denken. Maar je moet wel oefenen. Door één keer te sporten heb je niet meteen een gespierd lichaam! Op een gegeven moment bereiken je positieve
gedachten een kritische massa. Dat wil zeggen dat je gedachten automatisch positief worden, zonder dat je er veel moeite voor doet. Dit bereik je alleen door veel te oefenen en er mee bezig te zijn.

Als je denkt ‘dat is veel werk, daar heb ik geen zin in,’ dan raad ik je aan om de paragraaf ‘het grootste struikelblok op weg naar succes’ nog eens te lezen zodat je inziet hoeveel
negatief denken je kost.

Wat positief denken je oplevert.

Heb je enig idee hoeveel moeite je hebt gedaan om automatisch negatief te denken? Om automatisch de beperkingen en nadelen te zien in plaats van de
mogelijkheden en voordelen?
Als je jarenlang energie hebt gestoken in negatief denken, wat zou je dan kunnen bereiken als je al die energie stopt in positieve gedachten? Alles zou compleet veranderen: je
relaties zullen makkelijker gaan, je zult meer ontspannen zijn, je doelen zullen makkelijker worden bereikt en je zult een positiever zelfbeeld hebben. Het enige wat je hoeft te
doen is je bewust te zijn van je negatieve hersenkronkels en deze om te buigen in positieve gedachten. De volgende vragen kun je stellen in elke situatie waarin negatieve gedachten bij je opkomen. Elke vraag brengt je automatisch in een positieve richting. Aan jou om de ingeslagen weg verder te volgen.

  1. Wat wil ik eigenlijk?
  2. Wil ik me zorgen maken over het probleem of zoeken naar een oplossing?
  3. Wat is in de huidige omstandigheden de beste oplossing?
  4. Hoe kan ik dat realiseren?
  5. Wat moet ik doen om een eerste stap te zetten?
  6. Wie kan me helpen?
  7. Hoe zou ik me voelen als ik het resultaat bereik wat ik wil? Hoe trots en blij zou ik zijn?
Vorige Effectief Online Leren
Volgende Cloud computing