Rock ’n Ballads – Guus Geurts


Radio Mart Guus

Rock ’n Ballads is te beluisteren elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en tevens elke zaterdagavond 19.00-20.00 uur. Dit is een gevarieerd muziekprogramma met vooral Rock en Ballads, maar ook Blues, Soul, Pop en regelmatig een Danceblok. Vanaf de jaren zestig tot nu, met soms hopelijk het gevoel ‘wat heb ik die plaat al lang niet meer gehoord’.
Iedere uitzending worden er een aantal nummers van de Gouwe Ouwe CD of LP van de week gedraaid, en zo mogelijk wordt er aangesloten bij de (politieke) actualiteit.

Iets meer over de presentator en samensteller Guus Geurts. Hij woont sinds 2005 in Amsterdam en kwam in het voorjaar van 2013 in contact met Radio mArt door deel te nemen aan het programma Roet in het Eten, bij een discussie over klimaatverandering.

Hij opgegroeid op een boerderij in een dorp bij Venray in Limburg en presenteerde eerder Rock ‘n Ballads bij Lokale Omroep Venray. Ook was hij jarenlang DJ in de Bonte Koe aldaar. Hij heeft veel in the Global South gereisd en veel respect gekregen voor andere culturen en met name inheemse volkeren. Hij studeerde Beleidsgericht Milieukunde en is nu actief als campaigner, publicist en fotograaf op gebied van voedsel, milieu en globalisering. Dat doet hij in samenwerking met boeren- en maatschappelijke organisaties binnen diverse coalities en platforms. Hij schreef het boek Wereldvoedsel – Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening, waarin hij onder andere de voedselvoorziening in the Global South met die in Nederland vergeleek. Zie ook: www.guusgeurts.nl

Reacties en suggesties voor ‘goeie muziek’ zijn altijd welkom naar guusgeurts@yahoo.com.