Take down verzoek


VOORBEELD DMCA KENNISGEVING VERWIJDEREN

Mijn naam is <voor- en achternaam> en ik ben de <functie> van <onderneming>. Een website die uw bedrijf host (volgens de WHOIS-informatie) maakt inbreuk op ten minste één copyright dat eigendom is van mijn bedrijf.

Er is zonder toestemming een artikel naar uw servers gekopieerd. Het originele ARTIKEL / FOTO, waarvan wij de exclusieve auteursrechten bezitten, is te vinden op:

GEEF WEBSITE-URL

De ongeautoriseerde en inbreukmakende kopie is te vinden op:

GEEF WEBSITE-URL

Deze brief is een officiële kennisgeving onder Sectie 512 (c) van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), en ik verzoek om verwijdering van het bovengenoemde inbreukmakende materiaal van uw servers. Ik verzoek u de inbreukmaker onmiddellijk op de hoogte te stellen van deze kennisgeving en hem te informeren over zijn plicht om het inbreukmakende materiaal onmiddellijk te verwijderen, en hem op de hoogte te stellen om in de toekomst niet langer inbreukmakend materiaal op uw server te plaatsen.

Houd er ook rekening mee dat de wet vereist dat u, als serviceprovider, het inbreukmakende materiaal verwijdert of de toegang tot het inbreukmakende materiaal blokkeert na ontvangst van deze kennisgeving. Volgens de wetgeving geniet een serviceprovider, zoals u, immuniteit tegen een rechtszaak wegens auteursrecht, op voorwaarde dat u opzettelijk snel handelt om lopende auteursrechtschendingen te onderzoeken en recht te zetten. Als serviceproviders het inbreukmakende materiaal niet onderzoeken en verwijderen of uitschakelen, gaat deze immuniteit verloren. Om ervoor te zorgen dat u immuun blijft voor een inbreuk op het auteursrecht, moet u het inbreukmakende materiaal met de nodige snelheid onderzoeken en uiteindelijk verwijderen of anderszins uitschakelen van uw servers, mocht de directe inbreukmaker, uw cliënt, niet onmiddellijk voldoen.

Ik geef deze kennisgeving te goeder trouw en met de redelijke overtuiging dat de rechten die mijn bedrijf bezit, worden geschonden. Op straffe van meineed verklaar ik dat de informatie in de melding zowel waar als nauwkeurig is, en ik heb de bevoegdheid om op te treden namens de eigenaar van de betrokken copyright (en).

Mocht u dit met mij willen bespreken, neem dan rechtstreeks contact met mij op.

Dank voor uw medewerking.

/ s / UW NAAM

Adres
Postcode Stad
Telefoon
E-mail

____________________

GEBRUIKSVOORWAARDEN: Hoewel formulieren vaak worden gebruikt en elders op internet beschikbaar zijn, is het belangrijk om de beperkingen van formulieren te begrijpen. Een formulier is door zijn aard eerder geschreven, meestal om een ​​typische situatie aan te pakken. Helaas zijn er in de wet weinig typische situaties. Hoewel dit formulier voor sommigen nuttig zal zijn, mag het gebruik van een formulier niet worden gezien als vervanging van competent juridisch advies dat is aangepast aan uw specifieke situatie. IPWatchdog, Inc. en Gene Quinn aanvaarden persoonlijk geen aansprakelijkheid als u deze of een gewijzigde versie van deze overeenkomst gebruikt. Door dit formulier te gebruiken, ontstaat er geen relatie tussen advocaat en cliënt.