De leiderschapsobsessie in Suriname


Op maandag 4 april 2022 had het bestuur van Stichting RessortOntwikkeling Flora (SROF), waar ik de voorzitter van ben, aan de Fajadjanstraat een workshop over gemeenschapsontwikkeling. Twee studenten Sociologie leidden de vergadering. Gesproken werd over het begrip gemeenschapsontwikkeling en over de stand van zaken in Ressort Flora. Aan het eind van de workshop gaf een van de studenten een presentatie over … ja hoor, daar was dat woord weer…leiderschap. Er volgde een opsomming van de eigenschappen die een leider in gemeenschapsontwikkeling zou moeten hebben.

Geobsedeerd door leiderschap

Wat is dat toch, die obsessie met leiderschap? In bijna elke politieke beschouwing in de media, of het nu is een ingezonden stuk in de krant of een Facebook chat, leiderschap wordt steeds weer genoemd als de oplossing voor bijna alle problemen in Suriname. Dat de studenten ook hiermee op de proppen kwamen in een workshop over gemeenschapsontwikkeling vond ik frappant.

Lees hier het volledig artikel
Vorige The beauty of Empire
Volgende Beleefdheid: de ontbrekende ontwikkelingsfactor